Skip Navigation Links
Støt vores sponsorer
Opgave
 • Overskrift
 Klubmesterskab i Crossløb i Byparken bag Musikhuset med målområde ved scenen.
Indholdsbeskrivelse
 • Konkret og detaljeret beskrivelse af opgaven

 Der er tre etaper i klubmesterskabet i crossløb; nemlig

 1. Planlægning.
 2. Opsætning, afvikling og oprydning.
 3. Tredje halvleg 
Datoen for afviklingen af crossløbet ligger stort set fast fra årets start, da det altid er anden lørdag i november; afvigelser kan forekomme. I planlægningen skal man sikre sig at have officials til opgaverne; 2 mand til opsætning af ruten, 1 tidtager og en til registreringen af målgangen samt eftertilmeldinger samt et hold til tredje halvleg.

I skal indhente vandrepokalen fra sidste års vindere. 

3 uger før afholdelse af  crossløbet intensiverer I reklamen for løbet; både på Facebook-gruppe og fanpage. Tilmeldingen sker på begivenheden på fanpagen.

Dagen før løbets start henter I følgende materialer i depotet;

 1. affaldsspande - spørg efter plastikposer,
 2. bord, 
 3. flag, 
 4. jernspyd
 5. minestrimmel
 6. mel. I skal givetvis købe nyt mel til vejvisning.
På dagen møder I ind 1 time før start og markerer rute op; brug primært mel, så er der mindre at ryde op. Efterfølgende sætter I flag op i målområdet, så deltagerne kan se hvor det foregår. Hvis der er mange deltager, så laver I en sluse, som deltagerne løber ind i. Det er forbudt at springe over.

Når holdet bag tredje halvleg kommer, så anviser I bord og placering oppe på scenen. Holdet klarer selv resten. 

Inden start instruerer I tidtager og registrant af målgangen i, hvordan I ønsker tidtagningen afviklet. Der skal gerne være stregkoder med tal til placering i resultatlisten.

Så gælder det om at få skudt løbet i gang.

Når deltagerne kommer i mål, så registrerer tidtageren tiden, men registranten noterer rækkefølge og navn. Hvis der kommer mange på samme tid, så får deltagerne en stregkode med nummer. Brug eventuelt en sluse, hvis der er mange.

Når sidste deltager løber ud på sidste omgang, så sender de øvrige ud for at rydde op.

Når I er godt i gang med at nyde forplejningen i tredje halvleg, overrækker I vandrepokalerne til vinderne.

Afslutningsvis får I alle tilbageværende til at hjælpe med oprydningen. I kører materiellet tilbage til depotet og afleverer resultatlisten til trilogien bag det samlede klubmesterskab. 

Organisering
 • Kan opgave med fordel deles af flere

 Der er brug for medlemmer til:

 1. 2 medlemmer til planlægning.
 2. 1 medlem til afhentning og indkøb af materialer. Kan overveje om der er behov for ekstra vand.
 3. 2 medlemmer til opsætning af ruten og flag.
 4. 1 medlem til tidtagning. Der er ofte en af tilskuerne, som kan klare denne opgave.
 5. 1 medlem til eftertilmeldinger og målgangen. Afleverer resultatlisten til trilogien bag det samlede klubmesterskab.
 6. Deltagerne plejer at klare oprydningen på ruten og hjælper med nedtagning målområdet.
 7. 1 medlem til aflevering materiel i depotet. Der kan være behov for ekstra tid og aftaler, hvis materialerne er våde.
 8. 2 medlemmer står for indkøb til brunch/tredje halvleg. Det er vigtigt at få deltagerne til at lave kaffe m.m.

 

Tid
 • Hvad er tidsforbruget?

Planlæggerne bruger 5 timer inklusiv afvikling af arrangementet. Der bliver brugt en time på at hente materiellet fra depotet og tilsvarende, når materiellet skal retur.

Tidtagerne bruger en time.

 Medlemmer, der står for tredje halvleg, bruger en 1 time på forberedelse.

Kassereren bruger en time på at samle alle bilag.