Skip Navigation Links
Støt vores sponsorer

Kommunikationspolitik i multiatleterne

 
I multiatleterne ønsker vi at holde alle, der er interesseret i multiatleternes virke, orienteret om hvad de foregår i multiatleterne.
 
Vi kommunikerer til vores målgruppe via:
 1. Vores hjemmeside.
 2. Sociale medier; herunder
  1. Facebookside, der er præsentation multiatleterne og klubbens aktiviteter.
  2. Facebookgruppe, der er et socialt univers for multiatleter og ligesindet - vores intranet.
  3. Esbjerg Live.
 3. Månedligt nyhedsbrev fra formanden.
Vi vil minimere mails til medlemmer; dog overholde forpligtigelserne i henhold til vores vedtægter og i respekt for medlemmer, der har fravalgt Facebook.
 
Vi har en redaktion, der sammen har ansvaret for informationsformidlingen. Redaktionen, der består af 3 til 5 multiatleter, refererer direkte til formanden for multiatleterne. Redaktionen skal sikre (målsætningen):
 1.  Mindst et opslag på Facebooksiden hver uge; hjemmeside kan ajourføres samtidigt.
 2. Oprette begivenheder på Facebooksiden og eventuelt på hjemmesiden.
 3. Orientere om:
  1.  Kommende arrangementer og træningsaktiviteter.
  2. Historier fra arrangementer og fra træningsaktiviteter.
  3. Formidling af resultater.
  4. Klubudvikling; hvad sker der i klubben.
Redaktionen har deres egen Facebookgruppe, hvor det redaktionelle arbejde bliver koordineret. Redaktionen har et ansvarshavende medlem, der indkalder til redaktionsmøder og følger op på de øvrige redaktørers virke. Hvert medlem af redaktionen harvagten en uge ad gangen og dermed ansvaret for at skrive eller få skrevet det ugentlige opslag. Redaktionen er selvsupplerende.
 
Redaktionen offentliggør redaktionens sammensætning og vagtplan på multiatleternes hjemmesid; herunder kontaktoplysninger.
 
Det er multiatleternes bestyrelses målsætning på kommunikationsområde i 2018, at
 1. Få etableret en redaktion.
 2. Opfylde målsætningen for kommunikationspolitiukken.
 3. Vi skal have mere 100 likes af multiatleternes Facebookside.