Skip Navigation Links
Støt vores sponsorer

Tjansen som livredder i multiatleterne er en af hjørnestene i klubben. Uden at tage munden for fuld sikrer vi klubbens kerneydelse; nemlig svømmetræning. Medlemmerne kan selv bestemme hvornår de enten vil løbe eller cykle, men i vinterhalvåret skal de bruge en svømmehal. Ingen livredder ingen svømmehal.

Et livredderbevis er gyldigt i et år, så skal fornyes igen. Vi har livredderprøve i september, oktober og til marts. I oktober er livredderprøven på Vitaskolen. I september og i marts er livredderprøven på muligvis UCSyd, men sandsynligvis på Vitaskolen. Der er plads til flere livreddere. Du er mere end velkommen og vi har brug for dig. 

Tjansen som livredder følger en turnusordning og pt. har man en vagt pr. 4-5. uge. Den igangværende turnusordningen løber fra uge 46 til og med uge 51.

Skemaet er opdateret pr. 17. november 2019 klokken 11:31
 
Uge Mandag Onsdag Torsdag Lørdag morgen Lørdag eftermiddag
33 Lukket Lukket Lukket Majbritt og Daniel Lukket
34 Kurt Susanne Lukket Majbritt og Daniel Lukket
35 Kurt Allan Lukket Jens Peter Lukket
36 Kurt Helle Kim Cool Susanne Lukket
37 Kurt Line Majbritt Dorthe og Jimmi Lukket
38 Kurt Poul Søren Kalle Lukket
39 Kurt Christian
Jesper P. Dorthe og Jimmi Lukket
40 Kurt Susanne Dean Majbritt og Daniel Lukket
41 Helle Allan
Majbritt og Daniel Lukket
42 Kurt Kalle Lukket Jens Peter Lukket
43 Kurt Line Kim Cool Dorthe og Jimmi
Lukket
44 Kurt Poul Jens Peter  Helle Kurt
45 Kurt Christian
Søren Kim Cool Kurt
 46  Kurt  Line  Poul  Susanne  Kurt
 47  Allan  Dorthe og Jimmi  Livredder  Majbritt og Daniel  Lukket
 48  Kurt  Kalle  Jens Peter  Dorthe og Jimmi  Lukket
 49  Kurt  Helle  Jesper Ditlevsen  Kim Cool  Kurt
 50  Kurt  Christian  Søren  Allan  Lukket
 51  Kurt  Line  Poul  ETOM/Hjerting  Lukket
 
Rød lukket grundet ferier eller intet crossløb, så ikke brug for ekstra svømmetilbud (til Kurt...)
Gul risiko for lukning grundet manglende livredder, crossløb eller andet arrangementer. kan vi godt åbne. Jeg skal have besked senest en uge før.
Grøn ferie, men svømning på en alternativ tid.
Orange vagt som ønskes byttet.
 

Uge Mandag Onsdag Torsdag Lørdag morgen Lørdag eftermiddag
14 Kurt Kurt Kurt Helle Kim Cool
15 Kurt Rene Jesper D. Dorthe og Jimmi Ferie
16 Kurt Allan Ferie Dorthe og Jimmi Ferie
17 Kurt Kalle Jesper P Aflyst Kurt
18 Kurt Aflyst Livredderprøve Majbritt og Daniel Kurt
19 Kurt Sanna Poul Helle Dean
20 Kalle Christian Søren Susanne Kurt
21 Kurt Rene Dean Helle Kurt
22 Allan Nysø Ferie Jens Peter Ferie
23 Kalle Nysø Jesper P. Dorthe og Jimmi Ferie
24 Line Nysø Søren Dorthe og Jimmi Ferie
25 Sanna Nysø Kim Cool Majbritt og Daniel Ferie
26 Rene Nysø Poul Ferie Ferie

Uge Mandag Onsdag Torsdag Lørdag morgen Lørdag eftermiddag
1 Ferie Christian Ferie Dorthe og Jimmi Kurt
2 Kurt Rene Kim Cool Dorthe og Jimmi Kurt
3 Kurt Allan Jesper P Majbritt og Daniel Kurt
4 Kurt Kalle Jesper D Majbritt og Daniel Kurt
5 Kurt Helle Poul Jens Peter Kurt
6 Kurt Sanna Søren Susanne Lukket
7 Kurt Christian Lukket Kim Cool Lukket
8 Kurt Rene Dean Morten Kurt
9 Kurt Allan Jesper D. Dorthe og Jimmi Kurt
10 Kurt Kalle Jesper P. Dorthe og Jimmi Kurt
11 Kurt Line Kim Cool. Majbritt og Daniel Kurt
12 Kurt Sanna Poul Majbritt og Daniel Kurt
13 Kurt Christian Søren. Jens Peter Kurt
  

Oversigt over hvornår livredderprøven er aflagt 

Liveredder Antal prøver Prøve Sidst  Status
 Allan Pedersen  1  Marts UCSyd  2018  Fast - kun ulige uger
Anne Johansen 2 September UCSyd  2017 Orlov
Christian Lauridsen 4 Marts UCSyd  2018 Fast
Cim Grene 1 September UCSyd  2016 Pause
Daniel Gynthersen 4 November UCSyd  2018 Lørdag morgen
Dean Grene 3 November UCSyd  2018 Pause
Jens-Peter  1  Marts UCSyd  2018  Fast
Jesper Ditlevsen 5 November UCSyd  2018 Pause
Jesper Petersen  1  September UCSyd  2017  Pause
Kim Ebbesen 4 November UCSyd  2018 Fast
Kurt Olsen 9 Marts UCSyd  2018 Fast
Majbritt Gynthersen 4 Marts UCSyd  2018 Lørdag morgen
Poul Markus Skovsborg 4 November UCSyd  2018 Fast
Søren Dixen Radmer 6 November UCSyd  2018 Onsdag
Tanja Gudmundsson 2 September UCSyd  2017 Orlov
 Rene Mathisen  1  November UCSyd  2018  Kun Vita
 Sanna  1  November UCSyd  2018  Kun Vita
 Dorthe Juel  2  Oktober Vita  2018  
 Arne Svenstrup  1  Oktober Vita  2017  Pause
 Lisbeth Weller Laursen  1  Oktober Vita  2017  Pause
 Line Rolund Sørensen  1  Oktober Vita  2017  Fast
 Jimmi Johansen  1  Oktober Vita  2017  Fast
 Helle Top Jensen  2  Oktober Vita  2018  Fast
 Susanne Brink Sørensen  1  Oktober Vita  2018  Fast
 Kalle Johansen  1  Oktober Vita  2018  Fast

 Efteråret 2018

Uge Mandag Onsdag Torsdag Lørdag morgen Lørdag eftermiddag
33 - Kurt - Dorthe og Jimmi -
34 Kurt Kurt - Kurt -
35 Tanja Kurt - Daniel -
36 Kurt Christian - Dean -
37 Arne Jens-Peter - Jesper D. -
38 Kurt Jesper P. - Line -
39 Kurt Søren - Poul -
40 Kurt Dorthe - Lisbeth -
41 Kurt Arne - Helle -
42 Allan Morten - Majbritt -
43 Majbritt Line ? - Kurt -
44 Kurt Allan - Daniel -
45  Kurt Dorthe og Jimmi  Livredderprøve  Allan   Lukket
 46  Kurt  Dorthe og Jimmi  Kim Cool  Susanne  Crossløb
 47  Kurt  Christian  Jesper P.  Kalle og Lene  Team Kombi
 48  Kurt  Jens-Peter  Morten  Rene  Crossløb
 49  Kurt  Poul  Jesper D.  Helle  Team Kombi
 50  Kurt  Dean  Kim Cool  Majbrit  Team Kombi
 51  Kurt  Susanne  Ferie  Daniel  Ferie
 52  Juleaften  Helle  Ferie  Line  Ferie
 01  Kurt  Christian  -     -
 

Gammel oversigt
Uge Mandag Onsdag Torsdag Lørdag morgen Lørdag eftermiddag
 32  Kurt  Majbritt    Daniel  
 33  Anne Søren   Vikar   
 34  Dean  Jesper    Dean  
 35  Kurt  Tanja    Majbritt  
 36  Kurt  Poul  Christian  Daniel  
 37  Kurt  Søren  Livredderprøve  Cim   
 38  Kurt  Tanja  Poul  Majbritt  
 39  Kurt  Anne/Kurt  Christian  Daniel  
 40  Kurt  Søren  Jesper  Cim  
 41  Kurt  Tanja Poul er på Mallorca. Hvem kan tage over.  Jesper  
42 Kurt  Anne    Majbritt  
 43  Kurt  Livredderprøve  Poul  Daniel  Kurt
 44  Kurt Tanja  Jesper Ditlevsen  Morten  Søren
 45  Kurt  Jimmi  Christian  Dean  Vikar for Kim Cool
 46  Kurt  Dorthe  Søren  Line  Crossløb
 47  Kurt  Tanja  Anne  Majbritt  Arne
 48  Kurt  Jesper Ditlevsen  Vikar for Jesper Petersen  Poul  Crossløb
 49  Kurt  Helle  Morten  Daniel  Dean
 50  Kurt  Tanja  Christian  Lisbeth  Poul
 51  Kurt  Ferielukket Jesper Ditlevsen  Line  Ferielukket
52 Ferielukket  Jesper P og Kim Cool  Ferielukket  Dorthe  Ferielukket
 1  Lukket Helle  Anne  Lukket  Lukket
 2  Kurt Tanja  Christian  Majbritt  Kim Cool
 3  Kurt  Søren  Jesper D. Dean  Line
 4  Kurt  Line  Jesper P.  Dorthe  Crossløb
 5  Kurt  Tanja  Anne  Jimmi  Arne
 6  Kurt  Søren  Morten  Majbritt Lukket
 7  Dean  Kim Cool  Morten  Kurt Lukket
 8  Kurt  Tanja  Jesper D.  Daniel  Crossløb
 9  Poul  Line  Jesper P-  Dorthe  Kim Cool
 10  Kurt  Søren  Anne  Jimmi  Crossløb
 11  Kurt  Tanja  Christian  Lisbeth  Kim
 12  Kurt  Helle  Jesper D.  Poul  Crossløb
 13  Kurt  Line  Majbritt  Daniel  Ferielukket
 14  Kurt  Søren  Livredderprøve  Kurt Kim Cool
 15  Kurt  Tanja  Christian  Dean  Allan
 16 Kurt  Tanja     Søren  Helle  Kim Cool
 17  Kurt  Allan  Daniel  Jimmi  Ferielukket
 18  Arne  Poul  Jesper P.  Majbritt  Dean
 19  Kurt  Dorthe  Ferielukket  Daniel  Ferielukket
 20  Kurt  Line  Morten  Poul  Ferielukket
 21  Kurt  Tanja  Christian  Poul  Vikar for Arne
 22  Kurt  Søren  Jesper D.  Dorthe  Sommerferie
 23  Kurt  Jens  Anne  Christian  Sommerferie
 24 Kurt   Tanja  Jesper P.  Majbritt  Sommerferie
 25  Kurt  Allan  Morten  Daniel  Sommerferie
 25  Kurt  Helle  Sommerferie Sommerferie  Sommerferie