Skip Navigation Links
Støt vores sponsorer

Hej

Hermed fremsendes den endelige dagsorden og indkomne forslag fra bestyrelsen. Generalforsamling er d. 1. juni kl. 19.00 i Gjesing Fritidscenter. Dagsorden til generalforsamlingen er:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af foreningens regnskab
 4. Fremlægge af kontingentsatser til godkendelse
 5. Fremlæggelse af foreningens budget til godkendelse.
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af formand (i lige år)
 8. Valg af kasserer (i ulige år)
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer uden portefølje (2 i lige år og 1 i ulige år)
 10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (hvert år)
 11. Valg af 1 revisor (hvert år)
 12. Valg af 1 revisorsuppleant (hvert år)
Klik her for at se forslag til Vedtægtsændringer

Vi ses
Kurt
Formand for multiatleterne mindst et år endnu