Skip Navigation Links
Støt vores sponsorer
Opgave
  • Overskrift
 Suppleant til bestyrelsen i multiatleterne
Indholdsbeskrivelse
  • Konkret og detaljeret beskrivelse af opgaven

Din primære opgave er at holde dig orienteret om arbejdet i multiatleternes bestyrelse, så du kan træde ind ved frafald af et bestyrelsesmedlem.

Dine sekundære opgaver kan du selv vælge, da bestyrelsen opfordrer dig til at indgå på lige fod med resten af bestyrelsen. Dog bortfalder din stemme ved stemmelighed.

Organisering
  • Kan opgave med fordel deles af flere
Opgaven kan kun varetages af en person. Til gengæld er der to suppleanter.
Tid
  • Hvad er tidsforbruget?

Det afhænger af dit eget engagement, men der er 4 til 6 bestyrelsesmøder i løbet af et år. Hvert møde vare cirka 2 timer. Der vil i gennemsnit være 1 times forberedelse pr bestyrelsesmøde. På årsbasis 12 til 18 timer.

En suppleant bliver valgt for et år ad gangen på generalforsamlingen, uanset om du træder ind i bestyrelsen eller ej.