Skip Navigation Links
Støt vores sponsorer

Suppleanter til bestyrelse i multiatleterne

Vil du løbende holde dig orienteret om udviklingen i multiatleterne og klar til at træde til i bestyrelsen, hvis behovet skulle opstå, så kan du være vores nye kollega. Vi søger to nye kollegaer, der vil indgår i styringen af foreningen. Jeres primære kompetencer skal være:

  • Sikre vi får taget beslutninger i rette tid.
  • Sikre at opgaverne forbliver overskuelige.
  • Sikre at opgaver bliver lukket.
Vi vil til gengæld tilbyde et åbent arbejdsmiljø, hvor suppleanterne indgår på lige fod med bestyrelsesmedlemmer; bortset ved stemmelighed, men det har vil aldrig oplevet. Vi er åbne overfor efteruddannelse, der sikrer dig kompetencer, som du efterspørger i virke for multiatleterne. Konkret er der fri kontingent efter endt valgperiode plus gratis deltagelse i årsfesten.

Vi har 4 til 6 bestyrelsesmøder pr. år af 2 timeres varighed med i gennemsnit en times forberedelse; samlet 12 til 18 timer. Det er frivilligt at deltage i bestyrelsesmøderne, men vi vil meget gerne have dig med til vores møder.

multiatleterne er en triatlonklub med base i Esbjerg, der vægter fællesskabet til træning og konkurrencer højt. Vi går aldrig glip af en tredje halvleg. Vi skal i bestyrelsen i den kommende periode arbejde med en yderligere decentralisering af opgaver og ansvar fra bestyrelsen til mindre grupper af medlemmer, så grupperne overtager driften af multiatleterne, mens bestyrelsen fokuserer på at lede multiatleterne. Det er en fælles udfordring på baggrund af Covid19 og faldende medlemstal.

Skulle vi have vagt din interesse, så kontakt os

Kurt

Formand for multiatleterne