Skip Navigation Links
Støt vores sponsorer

Hej medlemmer af Esbjerg Tri & Multisport og medlemmer af multiatleterne

Bestyrelserne i de to klubber har besluttet, at vi forener vores kræfter i en og samme klub. Dermed kan vi udnytte vores ressourcer bedre og nemmere fortælle om vores aktiviteter og tilbud i triatlon og i beslægtede idrætsaktiviteter.

Klubberne skal være lagt sammen senest d. 1. oktober med navnet multiatleterne Esbjerg.

Der er nedsat to grupper af bestyrelsesmedlemmerne på tværs af klubberne, der skal komme med et forslag til et nyt logo og indrette vores klublokale i Maritimt Center. Gruppen med logoet får hjælp af en professionel grafiker.

Begge klubber skal inden d. 1. oktober afholde en eller flere ekstraordinære generalforsamlinger for at bane vejen for en sammenlægning.

Vi har taget kontakt til Triatlon Danmark for at få råd og vejledning i processen frem mod en og kun en triatlonklub i Esbjerg, hvor medlemmer kan dyrke triatlon og beslægtede idrætsaktiviteter. Triatlon Danmark vender tilbage efter sommerferien.

Vi kan allerede nu tage forskud på fordelene ved at opfatte os som en klub med fælles træning og fælles sociale aktiviteter. Jo mere vi er sammen om aktiviteter, jo hurtigere bliver vi en klub.

Når vi ved mere, får I besked.

De bedste hilsner
Palle og Kurt
Formænd i ETOM og multiatleterne.