Skip Navigation Links
Støt vores sponsorer

Sammen i bevægelse sammen i multiatleterne sammen i 2021

Vi har i 2020 rørt os og brugt vores kroppe rigtig meget; men til alternative arrangementer end hvad vi havde næsen op efter. Inden Corona fik klubben afholdt den til dato bedste klubfest, hvor bevægelse og motorik var et af de underholdende elementer. Vi lukkede for indendørssvømning i forsommeren og oplevede klubbens bedste åbenvandsæson. Der var dage med næsten 30 svømmere i Nysø. Susanne og Tina holder fortsat liv i åbenvandsvømningen. Vi har fået gang i fælles cykeltræningen både for os selv og sammen med ETOM. Åben træning er kommet for at blive. Vi har tilpasset os til restriktionerne, så vi har haft et efter forholdene rimeligt svømmetilbud, kunne hold fast i vores klubmesterskaber og afvikle to triatlonarrangementer. Alle aktiviteterne har været med til at styrke fællesskabet.

Det kan da godt være, at bl.a. Jeanette Ottesen og 4 drenge på cykel løb med alle præmierne i Sport 2020, så har vi i multiatleterne to priser, som vi skal have uddelt i begyndelsen af 2021. Utraditionelle tider kalder på utraditionelle metoder, så vent og se. Selv om vi har udskudt årsfesten til sommer, så uddeler vi både årets talent og årets ildsjæl samt kårer årets klubmester. Hvordan det får I at se.

Lige nu tyder meget på en yderligere forlængelse af restriktionerne og dermed ingen svømning indendørs. Vi skal kigge efter alternativer. Thomas fra EUT inviterer løbende til Swift-event, så der er fællestræning på hometraineren. Bkool Ligaen, der er alternativt produkt til Swift, løb med Danskernes Idrætspris 2020. Der er mange virtuelle løb; Ole Olesen har netop arrangeret et Cannonball løb i Marbæk. Hvor der er vilje er der vej.

Lad det blive overgangen til sidste del – Vi skal finde tre nye medlemmer til ledelsen af klubben. Flemming og Majbrit stopper i bestyrelsen og Lene ser gerne, at vi finder en afløser. Marianne, Michael og Hanne fortsætter. Vi har to måneder til at få samlet en ny ledelse. Samtidigt har jeg som formand behov for at uddelegere opgaver til andre i klubben; helst til medlemmer udenfor ledelsen.

Det er vigtigt for mig, at ledelsen har fokus på videreudvikling fremfor drift af klubben. Når vi kun laver brandslukning (læs drift), så kører vi i ring og hæver os aldrig til højere niveauer og flytter klubben i en verden, som til stadighed forandrer sig. Det har gennem lang tid være ledelsens lod at løse opgaver frem for at sikre hvordan opgaverne bliver løst.

Jeg vil gøre meget for at komme i vejen for dig med mit budskab om nye medlemmer i ledelsen af klubben; medlemmer, der vil være med til at sikre en uddelegering og videreudvikling af klubben. Jeg oplever både til træning og til arrangementer en stor villighed til at give en hånd med. Næste skridt er at løfte den umiddelbare frivillighed op på næste trin; nemlig som tovholder.

Michael har taget det første initiativ til et møde i januar, hvor interesserede medlemmer kan være med til at koordinere konkurrenceorienterede arrangementer i klubbens regi. Der er åbent for nye gode ideer. Michael kommer med den præcise dato, klokkeslæt og mødeform.

Jeg fortsætter mit arbejde med at beskrive opgaver i klubben. For hver opgave fortæller beskrivelsen indhold, omfang og forventet tidsforbrug, så I kan danner jer et indtryk af hvad opgaven kræver. I finder opgavebeskrivelserne på klubbens hjemmeside under Om os/Klubopgaver.

Hvis du har læst hertil, så er det lykkes mig at komme i vejen for dig – vi ses derude i 2021.
Kurt
Formand for multiatleterne