Skip Navigation Links
Støt vores sponsorer
Opgave
 • Overskrift
 Livredderprøver
Indholdsbeskrivelse
 • Konkret og detaljeret beskrivelse af opgaven
Vi skal have afholdt livredderprøver flere gange om året for at sikre os adgang til kommunale svømmehaller. Vi har gerne 3 livredderprøver pr år; 2 på UCSyd og 1 på Vitaskolen. Vi kan med fordel booke pladser hos ETOM, når de har livredderprøve, hvis/når vi er kommet i bekneb.

Til hver livredderprøve er følgende aktiviteter:
 1. Bestilling af livredderdommer.
 2. Reservation af svømmetid.
 3. Afvikling af livredderprøve.
Fremgangsmåden til bestilling af livredderdommer er:
 1. Ringe eller sms til vores faste livredderdommer og aftale tid og sted.
Fremgangsmåden til reservation af svømmetid til livredderprøven er:
 1. Meddel den svømmeansvarlige dato for livredderprøve.
Fremgangsmåden til afvikling af livredderprøven er:
 1. Indkald livreddere, som skal have fornyet deres licens, til prøven.
 2. Inviter oplagte nye livreddere; gerne i flere omgange.
 3. Skriv om livredderprøven på hjemmesiden, facebookgruppe og fanpage (lukket arrangement for særligt inviterede).
 4. Sikre dig, at du har mindst 1 helst 2 livredderdukker (vi låne dukkerne på UCSyd af svømmeklubben)
 5. Sikre dig at du har medie til at bjerge en panisk svømmer ind til kanten.
 6. Mød op på dagen.
Organisering
 • Kan opgave med fordel deles af flere
Der er Kurt Olsen, som varetager opgaven. Vi kan nemt drage flere ind i opgaven. Vi skal have en tovholder på dagen for afholdelse af livredderprøven. Der er flere, som allerede har været stand in på dagen.

Tid
 • Hvad er tidsforbruget?
Bestilling og afvikling af livredderprøve tager henholdsvis 1-2 timer og maksimalt 2 timer. Bruger i snit 15 minutter plus det løse pr livredder.