Skip Navigation Links
Støt vores sponsorer
Vi har tidligere snakket stærke og svage sider i vores klub samt bygget legomodeller af vores klubhus. Det er ved at være længe siden og mange ting har i mellemtiden forandret sig; mest af alt fordi der er opbrud i den berømte danske foreningsmodel og fordi ildsjæle er forsvinder. Bestyrelsen har udvalgt tre temaer til diskussion; nemlig:
  1. Hvad er vi for en klub og vil vi hen?
  2. Hvordan bliver vi mere synlige både internt og eksternt?
  3. Hvordan skal vi tage imod nye medlemmer? 
Aftens succeskriterium er, at jeg kan besvare de tre spøgsmål klart og entydigt.
 
Under punkt nummer foreslår vi, at vi tager udgangspunkt i en analyse af vores stærke og svage side for at få en strukturet indgang til diskusionerne. Der skal være plads til at diskutere samarbejdet med ETOM om ungdom, træning og triatlon i Esbjerg
 
ETOM har budt ind med 3 forslag til fælles aktiviteter:
1. Fyraftensstævner (mini serie)
2. Fælles aktivitet efterfulgt af spisning (lørdagssvømning + brunch, Biatlon + grill osv.)
3. Fællestur til eks. Herning med fælles stand og heppekor.
 
Under punkt nummer 2 kan vi nævne, at klubben har mulighed for kommunikere på 4 kanaler; nemlig grupe og fanpage i på Facebook, egen hjemmeside og endelig en profil på Esbjerg Live. Det er vores indtryk, at de fleste medlemmer kun kender facebook-gruppen og hjemmesiden. Sat på spidsen, så er det kun Facebook-gruppe, som reelt bliver brugt. Hvad er så fordele og ulemper ved det?
 
Indledningen til punkt nummer 3 er en konstatering, at vi gør intet specielt for nye medlemmer. Heldigvis er den overvejende rekrutering af nye medlemmer mund-til-øre-metoden, så potentielle medlemmer kan ofte spørge en god ven. Skal vi forsætte på denne måde?
 
Der er oprettet en begivenhed på klubbens fan-page. Hvis du mangler at like siden, så benyt lejligheden. Klik her for se begivenhed 
 
Vi glæder os til frugtbare diskussioner.
På vegne af bestyrelsen
Kurt
Formand for multiatleterne.