Skip Navigation Links
Støt vores sponsorer

Bestyrelsen i multiatleterne indkalder hermed til den ordinære generalforsamling i multiatleterne tirsdag d. 8. februar kl. 18.30 i Gjessing Fritidscenter. Dagsorden til generalforsamlingen er:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af foreningens regnskab.
  4. Fremlæggelse af kontingentsatser til godkendelse.
  5. Fremlæggelse af foreningens budget til godkendelse.
  6. Indkomne forslag.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, der er på valg.
  8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
  9. Valg af 1 revisorer.
  10. Valg af 1 revisorsuppleant.

 Punkter til dagsorden skal være formanden i hænde senest d. 25. januar 2022.

Vi ses til generalforsamling
Kurt
Formand for  multiatleterne