Skip Navigation Links
Støt vores sponsorer

Bestyrelsen i multiatleterne indkalder hermed til den ordinære generalforsamling i multiatleterne tirsdag d. 7. februar kl. 19.00 i Fælleslokalet i klubhuset; Det Maritime Center.Dagsorden til generalforsamlingen er:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af foreningens regnskab.
  4. Fremlæggelse af kontingentsatser til godkendelse.
  5. Fremlæggelse af foreningens budget til godkendelse.
  6. Indkomne forslag.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, der er på valg.
  8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
  9. Valg af 1 revisorer.
  10. Valg af 1 revisor suppleant.

Punkter til dagsorden skal være formanden i hænde senest d. 24. januar 2022.


Klubben er under alle omstændigheder vært for kaffe og kage. Bestyrelsen har i skrivende stund endnu ikke  overvejet om skal have fællesspisning. Vi vil helt sikkert komme ind på samarbejdet med Esbjerg Tri & Multisport, efter vi er flyttet under samme tag og deler depotrum. Om det bliver under min beretning, efter generalforsamlingen eller under indkomne forslag ved jeg ikke. Vi skal snakke samarbejde.


Vi ses til generalforsamling
Kurt
Formand for  multiatleterne