Skip Navigation Links
Støt vores sponsorer

Hej

Vi har generalforsamling i multiatleterne tirsdag d. 4. februar klokken 19.00 i Gjesing Fritidscenter, hvor klubben er vært med kaffe og kage. Kom til generalforsamling, da vi skal diskuter kontingentstigninger og hvad vi ellers bruger vores penge til. 

Dagsorden til generalforsamling i multiatleterne 4. februar 2020 kl. 19.00 i Gjesing Fritidscenter:
 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af foreningens regnskab
 4. Fremlæggelse af kontingentsatser til godkendelse.
 5. Fremlæggelse af foreningens budget til godkendelse
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af formand (i lige år)
 8. Valg af kasserer (i ulige år)
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer uden portefølje (2 i lige år og 1 i ulige år).
 10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (hvert år)
 11. Valg af 1 revisorer (hvert år)
 12. Valg af 1 revisorsuppleant (hvert år)

Klubben er vært for kaffe og kage. Den endelig dagsorden foreligger d. 22. januar 2020. I skrivende stund skal have fundet en ny suppleant.

Vi ses til generalforsamlingen
Kurt
Formand for multiatleterne mindst frem til 4. februar 2020