Skip Navigation Links
Støt vores sponsorer
Vi indkalder hermed til den ordinære generalforsamling i multiatleterne tirsdag d. 5. februar klokken 19.00 i Gjesing Fritidscenter. Dagsorden er i følge vedtægterne:
 1. Valg af dirigent og referent (bestyrelsen foreslår Per Tingskov og Majbritt Gythersen).
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af foreningens regnskab.
 4. Fremlæggelse af kontingentsatser til godkendelse.
 5. Fremlæggelse af foreningens budget til godkendelse.
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af formand (i lige år, så det er udsat til næste år)
 8. Valg af kasserer (i ulige år. Vi skal have ny kasserer, da Frank fratræder efter tro tjeneste i mindst 10 år).
 9. Valg af sekretær (i ulige år. Majbritt ønsker genvalg)
 10. Valg af afdelingsrepræsentanter (Flemming og Lene ønsker genvalg).
 11. Valg af 2 suppleanter (Arne ønsker genvalg, men vi skal have en ny, da Per fratræder efter flere års tro tjeneste).
 12. Valg af revisor (hvert år)
 13. Valg af revisorsuppleant (hvert år).
Klubben er vært for kaffe og kage.
 
Bemærk at forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen; læs formanden, i hænde senest 22. januar 2018