Skip Navigation Links
Støt vores sponsorer

Hermed indkalder vi til den ordinære generalforsamling i multiatleterne tirsdag d. 6. februar klokken 19.00 i Gjessing Fritidscenter.

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af foreningens regnskab
 4. Fremlæggelse af kontingentsatser til godkendelse
 5. Fremlæggelse af foreningens budget til godkendelse
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af formand (i lige år - Kurt ønsker genvalg)
 8. Valg af kasserer (i ulige år)
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer uden portefølje (2 i lige år og 1 i ulige år - Flemming ønsker genvalg, men vi mangler to andre).
 10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (hvert år - Både Arne og Per ønsker genvalg)
 11. Valg af 1 revisorer (hvert år)
 12. Valg af 1 revisorsuppleant (hvert år)

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 20. januar.

Vi ses
Kurt
Formand for multiatleterne (mindst frem til generalforsamlingen)