Skip Navigation Links
Støt vores sponsorer
Opgave
  • Overskrift
 Indhente børneattester.
Indholdsbeskrivelse
  • Konkret og detaljeret beskrivelse af opgaven
 Du skal:
  1. Til en hver tid sikre klubben, at der er indhentet eller bliver indhentet attester på frivillige, som arbejder med eller i forbindelse med klubbens unge mennesker.
  2. Kende retningslinjerne for indhentning af børneattester.
  3. Forny klubbens erklæring hos kommunen om, at multiatleterne indhenter lovpligtige børneattester i det omfang, som er påkrævet.
I skrivende stund er opgaven primært knyttet til punkt 3 i relation til multiatleterne, da træningen af børn og unge er henlagt til Esbjerg Ungdomstriatlon. Kommunen fremsender en mail, når klubben skal forny erklæringen. Mailen kommer medio oktober. Det er formanden, som afgiver erklæringen overfor kommunen. Erklæringen skal være afgivet senest primo november; hvorfor ikke gøre det med det samme.

I relation til punkterne 1 og 2 skal du være opmærksom på frivillige i Ungdomsafdelingen. I skrivende stund indhenter multiatleterne på vegne af EUT eventuelle børneattester.
Organisering
  • Kan opgave med fordel deles af flere
 Man kan fordele opgaven på flere, men der skal til en hver tid være en hovedansvarlig for opgaven. Eventuel vagtplan skal være forelagt for og godkendt af bestyrelsen. Medlemmer, der har forbud mod at arbejde med børn og unge, kan ikke varetage opgaven.
Tid
  • Hvad er tidsforbruget?
 1 til 3 timer afhængigt af antallet frivillige, som er i kontakt med klubbens unge mennesker.
Historik
  • Hvornår har hvem lavet hvad
 18-10-2020 - Kurt har udfyldt erklæringen om indhentelse af børneattester.