Skip Navigation Links
Støt vores sponsorer

Bestyrelsen i multiatleterne indkalder hermed til den ordinære generalforsamling i multiatleterne Esbjerg tirsdag d. 27. februar kl. 19.00 i Fælleslokalet i klubhuset; Det Maritime Center. Dagsorden til generalforsamlingen er:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af foreningens regnskab.
  4. Fremlæggelse af kontingentsatser til godkendelse.
  5. Fremlæggelse af foreningens budget til godkendelse.
  6. Indkomne forslag.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, der er på valg.
  8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
  9. Valg af 1 revisorer.
  10. Valg af 1 revisor suppleant.

Punkter til dagsorden skal være formanden i hænde senest d. 13. februar 2024

Klubben er under alle omstændigheder vært for kaffe og kage, men fællesspisning kan komme på tale.

Vi ses til generalforsamling
 Kurt
 Formand for  multiatleterne Esbjerg