Skip Navigation Links
Støt vores sponsorer
Hej
Vi indkalder hermed i multiatleterne til den ordinære generalforsamling i multiatleterne tirsdag d. 5. februar klokken 19.00 i Gjesing Fritidscenter. Dagsorden er i følge vedtægterne:
 1. Valg af dirigent og referent (bestyrelsen foreslår Per Tingskov og Majbritt Gythersen).
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af foreningens regnskab.
 4. Fremlæggelse af kontingentsatser til godkendelse.
 5. Fremlæggelse af foreningens budget til godkendelse.
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af formand (i lige år, så det er udsat til næste år)
 8. Valg af kasserer (i ulige år. Vi skal have ny kasserer, da Frank fratræder efter tro tjeneste i mindst 10 år).
 9. Valg af sekretær (i ulige år. Majbritt ønsker genvalg)
 10. Valg af afdelingsrepræsentanter (Flemming og Lene ønsker genvalg).
 11. Valg af 2 suppleanter (Arne ønsker genvalg, men vi skal have en ny, til erstatning for Per, som fratræder efter flere års tro tjeneste).
 12. Valg af revisor (hvert år - Brian ønsker genvalg)
 13. Valg af revisorsuppleant (hvert år).
Klubben er vært for kaffe og kage. Der er lidt øl og vand fra årsfesten til lejligheden.
 
Lidt om de to ledige pladser i vores bestyrelse; nemlig kasserer og suppleant.
 
Suppleanten deltager i bestyrelsesmøder på ligefod med bestyrelsesmedlemmer, men har ingen opgaver med mindre vedkommende selv vælger at løfte en opgave. Suppleanten har i følge vedtægterne ingen stemmeret, men i praksis, så tæller vi suppleanternes stemmer med, når vi har brug for en afstemning. Vi skal fungere og have et godt arbejdsmiljø. I gennemsnit 1 timer pr måned.
 
Kassereren har tre vigtige opgaver:
 1. Forestå den løbende bogføring i klubmodulet af både indtægter og udgifter.
 2. Ansøge om refusion hos Esbjerg Kommune af udgifter til bl.a. kurser.
 3. Forestår indberetning af medlemstal til Esbjerg Kommune, DIF og til DGI.
Jeg har endnu ikke hørt om Frank fortsat vil være kontaktperson til Intersport. Denne tjans kræver ingen post i bestyrelsen blot lidt kommunikation. Der er andre personer, som kan varetage punkt 2 og punkt 3.
 
Frank fortæller, at han bruger i snit 3 timer pr måned.
 
Klubben honorerer posten som kasserer med fri kontingent og fri deltagelse i alle arrangementer i klubben. Suppleant får mindst fri kontingent.
 
Vi ses til generalforsamlingen.
Hilsen
Kurt
Formand for multiatleterne