Skip Navigation Links
Støt vores sponsorer

Hej

Vi har generalforsamling i multiatleterne tirsdag d. 6. februar klokken 19.00 i Gjesing Fritidscenter, hvor klubben er vært med kaffe og kage. Kom til generalforsamling, da vi skal diskuter kontingentstigninger og hvad vi ellers bruger vores penge til. Vi er jo gået ganske stille ind i et jubilæumsår, men forhåbentlig vil medlemmerne tænke tilbage på et par jubilæumsaktiviteter, når vi samles til generalforsamlingen i 2019. multiatleterne har 10 års fødselsdag til november.

Vi ses til generalforsamlingen
Kurt
Formand for bestyrelsen i multiatleterne.
 
Dagsorden til generalforsamling i multiatleterne 6. februar 2018 kl. 19.00 i Gjesing Fritidscenter:
 1. Valg af dirigent og referent (bestyrelsen forslår Per og Hanne)
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af foreningens regnskab
 4. Fremlæggelse af kontingentsatser til godkendelse (se note 1)
 5. Fremlæggelse af foreningens budget til godkendelse
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af formand (i lige år – Kurt ønsker genvalg)
 8. Valg af kasserer (i ulige år)
 9. Valg af sekretær (i ulige år – Hanne træder ud, så skal have en ny)
 10. Valg af afdelingsrepræsentanter (Flemming ønsker genvalg, Claus er trådt ud).
 11. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (Arne og Per ønsker begge genvalg)
 12. Valg af 1 revisorer (hvert år)
 13. Valg af 1 revisorsuppleant (hvert år)   

Klubben er vært for kaffe og kage.

Note 1)

Bestyrelsens forslag til kontingent:

Kategori

Kontingent 2017

Kontingent 2018

Ændring

Motion

200

300

100

Triatlon

300

400

100

Motion studerende*

150

200

50

Triatlon studerende*

200

200

0

Motion børn & unge

75

100

25

Triatlon børn & unge

75

100

25

*gælder kun studerende mellem 18-25 år

Medlemmer i Triatlon over 18 år får inkluderet licens i medlemskabet og denne koster multiatleterne 240 kr. pr. stk.