Skip Navigation Links
Støt vores sponsorer

Vi indkalder til en ekstraordinær generalforsamling i multiatleterne onsdag d. 13. september kl. 19.30 i Maritimt Center, Esbjerg strand 10 6700 Esbjerg. Alt sammen for sikre rammerne for, hvordan bestyrelsen kan arbejde i overgangsfasen fra 1. oktober, hvor vi bliver en klub og kun en klub, frem til førstkommende ordinære generalforsamling. Vi har næste ordinære generalforsamling tirsdag i uge 6 i 2024. Dagsorden til den ekstraordinære generalforsamling ser ud som følgende:

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Indkomne forslag
    1. Foreningens navn ændres til multiatleterne Esbjerg (§1 stk. 1).
    2. Vedtægterne er gældende fra d. 13. september 2023 (§1 stk. 4).
    3. Udvidelse af bestyrelsen med 5 ekstra medlemmer uden portefølje frem til førstkommende ordinære generalforsamling (§11 stk. 1).
  3. Valg af medlemmer til bestyrelsen (nuværende medlemmer af både multiatleternes bestyrelse og bestyrelsen i Esbjerg Tri & Multisport ønsker at indgå i den ny bestyrelse).
Vi ses om ikke før så d. 13. september kl. 19.30 i klubhuset
Kurt
Formand for multiatleterne