Skip Navigation Links
Støt vores sponsorer

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i multiatleterne tirsdag d. 17. maj kl. 19.00 i Gjesing Fritidscenter.

Dagsorden er:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Forhøjning af både motion- og triatlonkontingent med 100 kroner.
  3. Bevilling af en ramme på 100.000 kroner til anskaffelse af udstyr til motionsrum og til depot i Det Maritime Center på Esbjerg Strand.
  4. Eventuelt.
Den primære årsag til, at bestyrelsen ønsker at hæve kontingentsatserne, er, at Triatlon Danmark pr. 1. april 2022 har hævet medlemskontingentet til 300 kroner. Medlemskontingentet (tidligere kaldet licens) bliver løbende betalt af klubben og er inkluderet i triatlonkontingent.

De sekundære årsager er en sikring af klubbens økonomi; herunder egenkapitalen, så vi har midler til større arrangementer og anskaffelser. Vi forventer i bestyrelsen at bruge midler til indretning af lokaler i Det Maritime Center på Esbjerg Strand, når vi forhåbentlig flytter ind til september-oktober 2022.

De nye kontingentsatser vil være gældende fra 18. maj 2022.

Vi overtager sammen med ETOM et mindre depotrum under den ene af trapperne, som fører op til første sal. Rummet er helt tomt. I depotet skal vi have plads til vores stævneudstyr; herunder cykelracks, kasser og telte. Jeg har 2 kubikmeter afspærringsmateriel, som vi måske skal have med. Måske skal vi have mulighed for at låse cykler inde i depotrummet, mens vi laver andre ting.

Det er roklubben, som i dag har motionsrummet. Roklubben er meget åbne overfor et samarbejde og vil komme med et oplæg til, hvordan vi kan få adgang til rummet. Roklubben har meget udstyr allerede, men det er rettet mod roere. Det kunne være, at vi kan komme med spinningscykler eller andet udstyr, som kan hjælpe og styrke os i triatlon. Roklubben har 15 romaskiner, som vi kan få glæde af fra dag 1

Der er ingen, som siger, at vi skal bruge alle pengene, men hvis I bevilger os pengene, så har vi et råderum og kan med større pondus indgå i fælles dispositioner. Jeg ved ikke hvor meget ETOM kan bidrage med umiddelbart. Der er gode kræfter i klubben, som har tilkendegivet, at de gerne vil vejlede og hjælpe os.

Vi ses til den ekstraordinære generalforsamling
Kurt
Formand for multiatleterne