Skip Navigation Links
Støt vores sponsorer
Opgave
 • Overskrift
 Booke lokaler
Indholdsbeskrivelse
 • Konkret og detaljeret beskrivelse af opgaven
 Vi skal have booket følge lokaler:
 1. Svømmehaller udenfor skoleferier
 2. Svømmehaller i skoleferier; bortset fra sommerferien
 3. Svømmehaller eventuelt i sommerferien
 4. Lokale til generalforsamling
 5. Lokale til årsfest
Der er følgende ad-hoc situation, hvor vi har behov for at booke lokaler:
 1. Klubaften
 2. Svømning efter crossløb
 3. Lokaler til events
Fremgangsmåden til booke kommunale lokaler er:

Fremgangsmåden til booke lokaler i Gjesing Fritidscenter er:

Organisering
 • Kan opgave med fordel deles af flere
 Opgaven er i dag fordelt mellem følgende:
 • Kurt Olsen
 • Arne Svenstrup
Kurt booker kommunale lokaler, mens Arne booker lokaler i Gjessing fritidscenter
Tid
 • Hvad er tidsforbruget?
 Der følgende bundne opgaver:
 1. Vi reserverer lokale til næste års generalforsamling umiddelbart efter afholdelse af generalforsamling.
 2. Vi reserverer lokale til næste års årsfest umiddelbart efter afholdelse af generalforsamling.
 3. Vi reserverer svømmehaller udenfor skoleferier fra primo januar til ultimo januar. Ønskerne skal ligge klar til den store fordeling af haltider.
 4. Vi reserverer svømmehaller i skoleferierne umiddelbart efter første fordeling af tiderne udenfor ferierne. Start gerne ultimo februar.
Opgaverne 1 og 2 tager sammenlagt 1 time.
Opgave 3 tager 1 time, når vi kender start og slutdatoerne. Opgave 4 tager 3 timer. Der vil være et varierende behov yderligere tid til at følge op henvendelserne til kommunen. I værste fald skal udfærdige en klage, hvis/når vi ikke får som minimum vores vante tider.