Ekstra bestyrelsesmøde
Tidspunkt
27.11.2022 kl. 19.00 - 27.11.2022 kl. 21.00
Sted
Facebook
Beskrivelse

Kurt skal have et mandat til første møde i brugerrådet i Det Intime Center. Den foreløbige dagsorden er:

Dagsorden
  1. Organisering - det vil være hensigtsmæssigt, at der vælges en person som er fast bindeled til kommunen endvidere valg af: referent, person/vicevært der bestiller fælles forbrugsmidler m.m. og eventuelle andre roller
  2. Økonomi - (Der vil i første omgang være meget få fællesomkostninger (midler til opvaskemaskiner, serviceeftersyn til hjertestarter, .....)) - hvilken model skal bruges? Antal medlemmer, antal m2 eller .....?
  3. Rulleportene (der er alligevel ikke tilsluttet timer, hvorfor rulleportene skal åbnes og lukkes manuelt) - regler for åbning og lukning af rulleportene
  4. Hvordan sikre vi orden i fælleslokalerne?
  5. Vores andel i indvielsen den 21. januar
  6. Årshjul/kalender - koordinering af kendte arrangementer og synlighed af samme
  7. Drøftelse af indhold i et fælles åbent hus arrangement og fastlæggelse af dato
  8. Skal vi have en fællesaktivitet - "kend dem du deler hus med"?
  9. Fastlæggelse af næste møde
  10. Eventuelt

 

multiatleterne Esbjerg