Bestyrelsesmøde
Tidspunkt
07.11.2021 kl. 20.00 - 07.11.2021 kl. 21.30
Sted
Online
Mødested
Messenger kl. 20.00
Beskrivelse

Opfølgning på beslutningerne fra bestyrelsesseminaret d. 9. oktober

 1. Hvordan går det med Mats'''' ½ maraton
  1. Oprettet arrangement/event hos DGI?
  2. Tilladelser
  3. Afklaring i forhold til Vognbølsparken ½ maraton
 2. Er livredderne informeret om deres nye velkomstrolle?
 3. Er hjemmesiden opdateret?
 4. Er velkomstmailen opdateret?
 5. Er vi kommet længere med trænerstaben?
  1. Uddannelsestilbud.
Det er en dynamisk huskeseddel, som bliver udvidet i takt med, at jeg bliver bekendtgjort med opgaver, som vi har sat i søen. Til mun undskyldning kan jeg sige, at jeg endnu ikke har modtaget referatet fra bestyrelsesseminariet.

multiatleterne