Generalforsamling
Tidspunkt
01.06.2021 kl. 19.00 - 01.06.2021 kl. 22.00
Sted
Gjesing Fritidscenter
Beskrivelse
Dagsorden til den ordinære generalforsamling er:
 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Fremlæggelse af regnskab.
 4. Fremlæggelse af kontingentsatser til godkendelse.
 5. Fremlæggelse af foreningens budget til godkendelse.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af formand (i lige år).
 8. Valg af kasserer (i ulige år).
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer uden portefølje (2 i lige år og 1 i ulige år).
 10. Valg af to suppleanter til bestyrelsen (hver år).
 11. Valg af 1 revisior (hvert år).
 12. Valg af 1 revisiorsuppleant (hvart år).
multiatleterne